Polityka Prywatności

Zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach sklepu  www.crs-sklep.pl/:

          · Gromadzenie danych osobowych

W celu dokonania zakupów w internetowym sklepie www.crs-sklep.pl/ wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja regulaminu zakupów i zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego pozwala Klientowi na powrót do zakupów bez konieczności ponownego wpisywania danych niezbędnych do dokonania transakcji, a jedynie poprzez podanie zdefiniowanego loginu i hasła.

· Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
Każdy Klient, który wypełnił formularz rejestracyjny ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Klient może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji.

· Zakres udostępniania informacji o użytkowniku
Sklep www.crs-sklep.pl/ oraz jego właścieciel - Wiesław Formela,Centrum Rowerowe-Formela nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom.

 

© Wiesław Formela,Centrum Rowerowe-Formela 2018 - Wykonał Damian Ortmann